19. jun, 2018

Ervaringen

Moeilijke ervaringen kunnen je het gevoel geven dat God je heeft verlaten. Gebeden lijken niet beantwoord te worden; heilige rituelen lijken hun vermogen om te troosten te verliezen. De hemel lijkt geen mededogen te hebben.

Booszijn op God  is  een typische reactie op het gevoel van verlatenheid of op een als onverdiend beschouwde beproeving. Het woord 'verdienen' veroorzaakt de pijn. De meeste mensen geloven dat als ze goed zijn, God hen zal belonen met bescherming tegen ieder onverdiend lijden. Dat is menselijke, geen goddelijke logica.

Het goddelijke vraagt je te leren door je levenservaringen. Pijn en plezier, lijden en overvloed zijn twee zijden van deze levenservaring. We blijven worstelen met de concepten van 'verdienen', omdat we er naar streven de logica te zien achter gebeurtenissen die ons overkomen. We geloven dat goedheid een beschermend schild is tegen het moeten ervaren van onrechtvaardigheid of oneerlijkheid.

Maar alle kanten van het leven zijn uitdrukkingen van het goddelijke; de onrechtvaardige kant test ons vermogen om te vertrouwen in een wijsheid die groter is dan de onze. Zonder dat vertrouwen houden we vast aan de herinneringen van het ons verraden voelen door God, gelovend dat ons de verkeerde dingen overkomen. Zulke illusies veroorzaken bitterheid en een onvermogen om te vergeven.