18. jun, 2018

De enige weg tot God

De enige weg(hereniging) tot God is een nieuw gemoed(zelfverwerkelijking). - Jacob Boehme

'Ik (Jezus) zeg jullie:
'Al het uiterlijke, al is het op zichzelf nog zo zuiver,
doodt; alleen de geest heeft het leven en maakt alles levend
waar hij in doordringt.'