18. jun, 2018

Godverlatenheid!

Er is een gedicht van Rumi, waarin een bidder aan God gaat wanhopen, omdat hij hem 'vele nachten lang' vergeefs aanroept:

' Je roept wel veel', sprak satan vol spot.
' Waar blijft het antwoord 'Hier ben ik!' van God?
Maar komt het antwoord van de troon?- welnee!
Hoe lang roep je nog 'O God!' Stop er toch mee.

De bidder verstomt in zijn lijden, en een boodschapper geeft hem een mystiek antwoord.

'Jouw roep 'O God!' is Mijn roep: 'Ik ben hier!'
Jouw smart en smeken bereikt wel degelijk mijn oor,
en al jou streven om Mij te bereiken-
dat ik je tot mij trek, dat is een teken!
Jouw liefdessmart is mijn genade jegens jou-
beluister in de roep'O God' toch honderdmaal
' Hier ben ik!'

Deze duister-mystieke tekst, waarij Rumi Gods antwoord samenvat, is een van de grootste over de mystieke liefde temidden van de godverlatenheid. Iets gewaagders, iets onbegrijpelijkers kan men zich toch niet voorstellen.