18. jun, 2018

Onverwacht

Beatrijs van Nazareth, zegt in haar boek ' Seven manieren van minne', dat ijverig bidden tevergeefs kan lijken. Het moment van Gods antwoord komt  volkomen onverwachts: 'De mysticus ervaart de aanwezigheid van God en weet dat die werkelijkheid meer werkelijk is dan de wereld om hem heen.'

Wat doen wij als wij denken te ervaren dat ons zo vaak herhaalde gebed tevergeefs is?
Wanhopen!
Maar misschien herken je het innerlijk gegeven antwoord nog niet of het antwoord is er maar je aanvaardt het niet en denkt dat het nooit het goede antwoord kan zijn.