18. jun, 2018

De mystiek van het bidden

Het mystieke gebed  is geen innerlijk-psychisch gesprek, dat genezing als product voortbrengt, het is niet een middel om hetgeen gebeurd is ongedaan te maken, het pronkt niet met het aantal gebedsverhoringen zoals veel fundamentalisten doen, het heeft de dwangvoorstellingen van veel smeekgebeden achter zich gelaten waarin iets bereikt of verkregen moet worden. Het is een mystieke handeling, omdat het niet wil accepteren dat de basis van de wereld een ijzig zwijgen zou zijn. Het gebed is wat het is.

Het schept in plaats daarvan een mystieke voorwaarde: het gaat ervan uit, dat wie bidt altijd al gehoord is. In een dergelijke mystiek is de gezagsrelatie tussen God en de mens veranderd in een liefdesrelatie.Dat is precies de mystieke verandering die zich voltrekt met het smeekgebed. Waar in het smeekgebed nog altijd de mens in het middelpunt staat, komt in zijn plaats tijdens het bidden de veranderde mens, die niet slechts roept, maar altijd ook al zelf geroepen is