17. jun, 2018

Spreken tot God

'Ik heb het van God en God van mij.' - Angelus Silesius

Mystici hebben zelden hun toevlucht tot het smeekgebed gezocht, ze hebben zich altijd bezig gehouden met een op wederzijdsheid berustende relatie. Er is een situatie waarin de mens zich uitlevert aan de genade, die vrij maakt.

Dat gebeurt in het spreken tot God, en in het huilen in God, dat tegelijk het loven van God is - ondanks alles.De relatie tot God maakt ook een eind aan het onderscheid tussen actief en passief gedrag, omdat alle werkelijke ervaringen tussen mensen en  tussen God en mensen steeds beide zijn: radicaal geschenk, overval,overweldigd zijn en tegelijk actief accepteren , ja zeggen, drinken.

Niemand is nu nog slechts de handelende of alleen maar degene die de handeling ondergaat. Een activiteit van de passiviteit als kunnen wachten, geduld, zich- kunnen-loslaten, zich- kunnen - laten -gaan niet kent, wordt gewetenloos en onbarmhartig.,

Alleen als ik me ook passief kan ervaren, kan ik weten, dat ik me niet zelf heb gemaakt, dat het leven van het begin af aan goedheid was. Het geroepen worden is  altijd ook een zich- laten- roepen. Wederzijdse afhankelijkheid is het basismodel dat de mystiek in plaats van heerschappij en macht heeft gesteld. ' Ik heb het van God en God van mij' is een van de formuleringen van Angelus Silesius voor deze fundamentele opvatting van de liefde, die niets anders dan als wederzijds kan worden gedacht, heeft bedacht.

Dat God zo zalig is en leeft zonder verlangen, heeft hij zowel van mij, als ik van Hem ontvangen.

- Dorothee Solle