15. jun, 2018

Religie is als een ladder

Je kunt ermee naar boven op het dak klimmen, maar als je eenmaal op het dak bent, heb je geen ladder meer nodig. Een religie zelf is niet de waarheid, maar ze kan je wel helpen om de waarheid te vinden.

Alles is religieus, alles is geestelijk, alles is verbonden met elkaar. Alles is energie en het goddelijke zit in alles. 'We zijn geen menselijke wezens met af en toe een spirituele ervaring, we zijn spirituele wezens met af en toe een menselijke ervaring.' - Teilhard de Chardin

Via de Oude Wijsheid weten we dat de mens een bewustzijn is met een goddelijke vonk, de ziel. Als we de goddelijke vonk in ons hebben, dan lijkt dat natuurlijk de weg om contact met God en de ander te maken. En om te ervaren dat we allen een zijn en allen een stukje van God.

Religie zal wetenschap worden, de wetenschap van evolutie, een religie op esoterisch/mystieke grondslag. Want het gaat er om wat de waarheid is. Het gaat niet om geloven. Geloven is vaak angst voor de twijfel. We weten iets niet zeker en kiezen dan maar een optie, waar we in gaan geloven. Straks zal vooral een weg van 'weten' ontstaan.