15. jun, 2018

Religie is niet beperkt bedoeld

We hebben te zeer de nadruk gelegd op leerstellige en dogmatische aspecten en hebben de letter vergoddelijkt en gedurende al die tijd riep de ziel van de mens om de geest van het leven, die door de letter werd verborgen.

De goddelijke wereld werd geïnterpreteerd door onze ( zeer beperkte) persoonlijkheid/ ego, terwijl juist het terrein - om het goddelijke te begrijpen- die van de ziel is. De mens veranderd en ook het godsbeeld veranderde met de visie van de mensen. Afhankelijk van de cultuur en de religie van een land is God op alle delen van het spectrum te vinden. In de wetenschap, in de politiek, in de kunst ,echt overal.