8. jun, 2018

Behoren tot God of een groep

Mystici behoren tot God:
- als zij ontdekken dat God van hen houdt als niemand dat doet
- God hen vertrouwt als niemand dat doet
- God hen vergeeft als niemand dat doet
- als zij ontdekken dat God van hen houdt zodat ze kunnen veranderen

Mystici behoren tot een groep:
- als dat makkelijker is dan tot God behoren
- als je een groep 'goed' vindt
- als je even slecht bent als iedereen
- als je denkt dat God van je houdt als je verandert

- Richard Rohr     What the mystics know