6. jun, 2018

Correctie en bijsturing is gewenst!

De Oneindige heeft een plan met ons,  vanuit Zijn oneindige Liefde voor ons.

Als onze 'willen'  samenvallen komt het allemaal goed.

- Francis Ettema

------

In deze wereld vindt een voortdurende verbreking en vermaling plaats van alle voortbrengselen der natuur en alles wat door mensen en geliefden geschapen is. Daarin worden correcties van de Bovennatuur tot uitdrukking gebracht. Wat niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke structuren van het universum wordt noodgedwongen ontbonden of 'gericht', dat wil zeggen dat het bijgestuurd wordt in de goede richting.

Door sommigen worden deze correcties ervaren als de 'toorn Gods'. Maar de Bovennatuur is niet 'toornig'. Op structuren die afwijken werkt deze correctie alleen maar wetmatig corrigerend. Uiteindelijk is zij, ook als zij verbrekend werkt, Liefde. Want op deze manier haalt zij dat terug tot de oorspronkelijke ontwikkeling van het universum wat zich daarvan heeft verwijderd en wat zich daar nog verder van wil verwijderen. 

Wie tegen een muur loopt zal deze op smartelijke wijze ervaren als 'toorn'. Wie tegen de muur aanleunt zal hem als helpende 'liefde ' ondergaan.

- Jacob Boehme