25. mei, 2018

Tijd

Want het eeuwige woont niet in de tijd,
ofschoon het de tijd aan zich heeft.

---------------------------

De ware mens in de hemelse gelijkenis heeft geen tijd:
zijn tijd is gelijk een ronde kroon of een ganse regenboog 
die geen aanvang heeft en ook geen einde.

- Jacob Boehme