21. mei, 2018

Een inzien Gods in de ziel

'Ik heb God in mij van aangezicht tot aangezicht gezien
en mijn ziel in dit inzien genezen.'

Een mysticus is een mens waarin de verbinding met het Innerlijke,
het ondeelbare, is hersteld.

Daarin, in die verbinding, leeft niet langer het verlangen zich te verbinden met de betovering van het uiterlijke beeld, identiek aan verscheidenheid, veelheid, ontwikkeling en vermeerdering, identiek aan tegenstelling en alle gevolgen daarvan.

Voorwaarden om de verbinding tussen innerlijk en uiterlijk te maken; een wedergeboorte die het denken en doen onmachtig maakt dat formeert alleen maar  'gesneden' beelden; een wedergeboorte  mobiliseert het diepste, het meest intieme, het eigenste in de mens, datgene waarin geen gescheidenheid is, geen verdeeldheid heerst. De hemel is daar waar God in de ziel inwoont.