19. mei, 2018

Een nieuw gemoed

Er is geen andere weg tot God (hereniging),

dan een nieuw gemoed (zelfverwerkelijking).

-  Mysticus: Jacob Boehme