18. mei, 2018

Heilig inzicht

De eerste Zoon des Mensen die de schaal van de tijd doorbrak en de grens van de ruimte overschreed, wordt terecht de zoon Gods genoemd. Zijn inzicht in zijn goddelijkheid wordt zeer juist de Heilige Geest genoemd. Maar wees ervan verzekerd dat ook u zonen Gods bent en dat ook in u de Heilige Geest doende is zijn doeleinden tot vervulling te stuwen. Werk met hem mee, en nimmer tegen hem in.

Maar laat niemand voor hij de schaal van de tijd doorbreekt en de begrenzing van de ruimte overschrijdt, zeggen: 'Ik ben God'. Zeg integendeel: 'God is ik'. Houd dit terdege in gedachte, opdat niet hoogmoed en ijdele verbeelding uw hart besmet en het werken van de Heilige Geest in u dwarsboomt. De meeste mensen werken het werk van de Heilige Geest tegen en vertragen daardoor hun toekomstige bevrijding.

uit: Het boek van Mirdad