17. mei, 2018

Uitstorting

Van welk deel van het leven van één enkele dag kunt u in waarheid zeggen zich bewust te zijn?
Een zéér onbeduidend deel!

Je bent  toegerust bent met verstand en geheugen en met de middelen om gevoelens en gedachten op te schrijven, toch leef en beweeg je grotendeels zonder je bewust te zijn van leven en beweging en zonder je bewust te zijn van je wil.

Maar de Alwil is zich jouw onbewustheid en die van ieder schepsel in het universum bewust. Terwijl Hij zich uitstort, zoals Hij elk ogenblik van de tijd en op elk punt van de ruimte doet, geeft de Alwil ieder mens en ieder ding datgene wat zij gewild hadden, niet meer en niet minder en ongeacht of zij het bewust hebben gewild of niet.

Maar de mensen die dit niet weten zijn maar al te vaak geschrokken over wat hun uit de allesomvattende hand van de Alwil ten deel valt. Zij protesteren en wijten hun schrik aan het noodlot. Niet het noodlot is wispelturig, maar de wil van de mens is wispelturig, onbestendig en  te onzeker van zijn gerichtheid. Vandaag stormt hij oostwaarts, morgen westwaarts. Vandaag bestempelt hij iets als goed, morgen hetzelfde als kwaad. Het ene ogenblik ben je een vriend, om morgen als vijand te worden bestreden.

Uw wil moet niet wispelturig zijn. Weet dat al uw verhoudingen tot mensen en dingen bepaald  worden door wat u van hen wilt en zij van u willen.

Daarom zei ik reeds en herhaal het: let erop hoe u ademt, hoe u spreekt en wat u wenst, denkt en doet. Want uw wil verbergt zich zelfs in iedere ademtocht en in ieder woord en in iedere wens, gedachte of daad. En wat voor u verborgen is, is aan de Alwil geopenbaard.

Wil van geen enkel ding enig goed dat voor dat ding een kwaad zou zijn, opdat u aldus geen kwaad zou willen voor uzelf. Maar wil van alle mensen en alle dingen hun liefde. Want alleen daarmee zullen jullie sluiers worden weggenomen en zal inzicht gloren in je hart.

Wijd  zo uw wil in in de wondervolle geheimen van de Alwil.

uit: Het boek van Mirdad   Mikhaïl Naimy (hoofdstuk 21)