12. mei, 2018

De Ander

'Hij die u naar de top heeft geleid,

zal u ook uit de afgrond hebben gebracht'.

- Mikhaïl Naimy  Het boek vam Mirdad