10. mei, 2018

God is een blauwdruk voor onze levens

God weet alles van de mens.

Maar de mens weet slechts twee dingen over God:

- Dat hij door God  gekend is ;

- Wat God van hem vraagt.