8. mei, 2018

Hemelvaart

Tijdens de Hemelvaart reist de ziel van de aarde naar de hemel, naar zijn of haar goddelijke bewustzijn. Tijdens Pinksteren daalt de Heilige Geest af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus  van een wording van de spirituele en de aardse essentie van de mens.

Ze brengt ons in contact met de eenheid die we in wezen in ons hebben en zelfs zijn. Zo worden we ons bewust van het een zijn van onze aardse en spirituele niveaus van bestaan. Dan komen het absolute(hemelse) en het relatieve ( aardse) bij elkaar en dat brengt ons een nieuw niveau van bewustzijn.

Dat geeft ons mogelijkheden om los te komen van onze angst om te verliezen, om verlaten te worden en om te sterven. Als we in wezen een zijn, kunnen we immers niets verliezen. Loslaten van  angsten vormt een belangrijk deel van onze inwijdingsweg op aarde.