8. mei, 2018

Onder de mensen

Zie! De tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen verblijven (of: zijn tent bij hen opslaan) op een manier die werd voor afgegaan door de tent of tabernakel in de wildernis zal God - niet persoonlijk, maar in vertegenwoordigende zin bij de mensen wonen.

Sta op de uitkijk bij de tent van uw hart, in ogenschouw nemend wat uw geweten behelst in de doorzoeking van uw hart.

- Eugen Drewermann   Das Eigentliche ist unsichtbar