3. mei, 2018

God kennen

Paulus:   Wij zullen God kennen zoals wij door hem gekend zijn.

Johannes:  Wij zullen God kennen zoals hij is.

Petrus:   God heeft mij zijn engel gezonden en mij uit de macht van Herodes en uit de handen van mijn vijanden verlost.

Kennis en zuivere rede verenigen de ziel met God.

Kennis hangt samen met gelijkheid.

Wanneer God zijn engel naar de ziel zendt, wordt zij waarlijk kennende.

 

Preek no 30 Meester Eckhart