1. mei, 2018

Van God houden als van een koe

....nogal wat mensen willen God met hun ogen zien, zoals ze van een koe houden.

Daar houd je van om de melk en de kaas en je eigen belang.

Zo doen alle mensen die van God houden vanwege uiterlijke rijkdom of 'innerlijke troost'  en die

houden niet echt van God, maar van hun eigen belang!

- Meester Eckhart