29. apr, 2018

Het sacrale vonkje

Het sacrale vonkje dat God, toen hij de wereld schiep, als een handdruk in de mensen had achtergelaten, werd alleen voelbaar als ze hun persoonlijke ik wisten te overstijgen door hun aandacht op iets buiten hen te richten.

- Teresa van Avila

------------------------------------

Als je God zoekt hoef je alleen maar te begrijpen dat God jou altijd al zocht.

God zit in je.

- Eva Kelder

--------------------------------------------------

Het vonkje in de ziel dat door God geschapen werd, is een licht dat van bovenuit is ingeprent, en het is een beeld van de goddelijke natuur dat in ieder geval strijdig is  met al wat niet goddelijk is, en het is geen kracht van de ziel, en het is in ieder geval geneigd tot het goede; zelfs in de hel is het nog geneigd tot het goede. In de grond van de ziel gebeurt het mysterie van de presentie van God, niet in de krachten van de ziel. Het gaat over de continue presentie van God in de ziel.

- Meester Eckhart