26. apr, 2018

Ontzag

Tijdens transcendente ervaringen vinden er twee opmerkelijke dingen plaats. Allereerst verdwijnt het gevoel van ons eigen 'zelf', met al zijn kleinzielige zorgen en verlangens. Verder voelen we ons diep verbonden met andere mensen en alles wat er in de wereld bestaat. Het gevolg is dat onze angst  voor het bestaan en voor de dood verdwijnt en dat alle tegenstellingen uit het leven zich verenigen- wat ons achterlaat met een gevoel van innerlijke vrede en harmonie.

Onze emotionele reactie op het mysterieuze duiden we aan als 'ontzag'. Het gevoel van ontzag overkomt ons als we iets groters ervaren wat we niet kunnen bevatten, zoals een bijzondere zonsondergang, een subliem muziekstuk, buitengewone generositeit, of het goddelijke. Er is ook sprak van ontzag 'als er iets volstrekt nieuws en unieks plaatsvindt' en ' het geheugen, ondanks al zijn schatkamers, geen enkel beeld kan vinden dat past bij deze ervaring.'

Met andere woorden: ontzag vormt een uitdaging voor de mentale modellen waarmee we de werkelijkheid proberen te duiden. Onze geest moet die modellen updaten om te kunnen verwerken wat hij zojuist heeft ervaren. Misschien helpt dat ons te begrijpen waarom ontmoetingen met het mysterieuze en transcendente  ons zo sterk kunnen raken- ze transformeren de wijze waarop we het universum en onze plaats daarin begrijpen.