26. apr, 2018

Gezag

Hoewel we de kans dat we een mystieke ervaring hebben kunnen bevorderen met bepaalde activiteiten- zoals mediteren, vasten of de inname van bewustzijnsverruimende middelen(af te raden)- lijkt het mystieke gevoel afkomstig van een soort externe kracht. De mysticus heeft het gevoel dat hij wordt gegrepen en vastgehouden door een hogere macht.

Mystieke ervaringen kenmerken zich door passiviteit, ze zijn van korte duur maar wel met een gevoel van diepgang en importantie of van het goddelijke. Andere kenmerken zijn de mystieke gemoedstoestanden die onuitsprekelijk zijn; het is moeilijk zo niet onmogelijk om het subjectieve gevoel in woorden te vatten en geheel recht te doen. Dat is een gevolg van het feit dat de kwaliteit ervan alleen  direct kan worden ervaren.

Het zijn verlichtingsmomeneten, openbaringen; het zijn momenten van inzicht in diepe waarheden waar het logisch redenerend verstand niet bij kan. Ze zijn vol betekenis en van groot belang, hoe moeilijk ze ook te verwoorden zijn. En over het algemeen roepen ze een merkwaardig gevoel van gezag op, dat lang doorwerkt. De zin die we aan deze ervaringen ontlenen blijven we met ons meedragen, vaak ons hele leven lang.