26. apr, 2018

Door het plafond

Een transcendente of mystieke ervaring is een ervaring waarin we het gevoel hebben dat we boven de dagelijkse werkelijkheid uitstijgen en een hogere werkelijkheid ervaren. In het boeddhisme wordt transcendentie vergeleken met opstijgen. De zoeker begint op aarde, maar stijgt omhoog en 'doorbreekt het plafond'. 

De metafoor van 'het doorbreken van het plafond' raakt de kern van de mystieke ervaring, of die nu religieus is of seculier. Je wilt de dagelijkse sleur doorbreken en verlangt naar eenwording, hoe kort ook, met een hogere en meer heilige orde. Veel mensen die een transcendente ervaring hebben gehad beschouwen dat als de meest zinvolle en belangrijkste gebeurtenis in hun leven.

Mystieke ervaringen verhogen het 'mystiek bewustzijn'. De oorzaak is dat er naast  ons normale wakende bewustzijn- het rationele  bewustzijn- gescheiden door flinterdunne schermen, potentiële vormen van bewustzijn bestaan die heel anders zijn... Geen enkele verklaring van het universum is volledig zolang ze deze andere vormen van bewustzijn negeert.