24. apr, 2018

Wezensmystiek

Deze mystieke ervaring overkomt iemand als het ware van binnenuit, het diepere wezen van de mens komt naar boven of breekt door in zijn bewustzijn. Dat betekent dat mensen in zichzelf een 'diepere', andere werkelijkheid ervaren dan de vertrouwde, dagelijkse ik-heid. Er is sprake van een dis-identificerend effect. Hier gaat de mens open en ontdekt in zichzelf  een onaantastbaar domein dat echter ontsnapt aan de normale greep van (identificatie met) de eigen vermogens zoals verbeelding, wil of verstand.

Een dergelijk mystiek-religieus ervaren wordt zelf- of wezensmystiek genoemd omdat het gaat om de ontdekking van het eigen, diepere zelf/wezen en om de ervaring van eenheid van dit zelf/wezen met een meestal onpersoonlijk gedacht Goddelijk of Universeel Zelf, Brahman, Boeddhistische  Leegte, de Ultieme of Beeldloze werkelijkheid.

In detranspersoonlijk psychologie wordt dit vormloze mystiek genoemd.  In de vormloze mystiek vindt een dis-identificatie plaats van alle vormen en in plaats daarvan is er identificatie met het Getuige-bewustzijn, een soort altijd aanwezig en onveranderlijk aandachtigheid, één groot observerend bewustzijn.Een soort van eeuwig zelf, die de stroom van de tijd, van ruimte, geboorte en dood, gadeslaat zonder zelf onderhevig te zijn aan deze veranderlijkheden.