22. apr, 2018

We zijn een

' O mensen, wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen.'

- De Koran, soera 49

Er is geen wij of zij.

We zijn een. Allah heeft ons gemaakt om elkaar te leren kennen en onbekend maakt onbemind. We  moeten elkaar leren kennen, omdat we de ander in onszelf zien. De afscheiding verdwijnt en wat overblijft, is eenheid. We ontstijgen de dualiteit en komen weer thuis bij God.

- Samira Ahale