19. apr, 2018

Oorspronkelijke vrijheid

De ziel moet haar oorspronkelijke 'adeldom' en 'vrijheid' terugvinden die ze kwijtgeraakt is omdat ze die zichzelf ontzegt.

- Hadewijch