14. apr, 2018

Heilig verlangen

Over enkele tekens waaruit men met zekerheid kan opmaken, of men door God tot dit werk geroepen wordt:

Je moet weten waar je aandrang vandaan komt, onderzoek dit.
Ga na of je de nodige voorbereidingen hebt getroffen.
Beheerst deze aandrang je leven vaker en regelmatiger je gedachten dan alle andere vormen van geestelijke toewijding?
Keurt je geweten deze kleine geheime liefde,  gericht op de wolk van niet-weten,  goed!

Laat je je er niet op voorstaan of denk je dat het allemaal in je eigen macht ligt  om 'het' te hebben zoals en wanneer het je goeddunkt? Zo'n denkbeeld is hoogmoed.

Telkens als het gevoel van genade teruggenomen wordt, is hoogmoed daarvan de oorzaak. Soms wordt dit gevoel je ontnomen vanwege zorgeloosheid; als dit gebeurt, voel je daarna een pijnlijk knagend gevoel.

Soms stelt onze Heer die genade met opzet uit, omdat Hij deze door zo'n uitstel wil laten groeien en ze hoger wil laten waarderen, zoals het geval is met iets dat lang kwijt was en wordt teruggevonden. Als je vreugde om deze nieuwe ontdekking het verdriet om het verlies ver te boven gaat, is dit een onmisbaar teken dat je door God geroepen bent contemplatief te worden. Want God ziet niet naar wat je bent of was, maar naar wat je zou willen zijn.

'Alle heilige verlangens groeien door uitstel; als ze door een dergelijk uitstel verminderen, zijn het beslist geen heilige verlangens.' - Gregorius.
Augustinus spreekt over dit heilige verlangen als volgt: 'Het hele leven van een goed christen is niets anders dan een heilig verlangen.'

Hier eindigt De wolk van niet-weten.