6. apr, 2018

Geraakt worden

Wat is dat zoete, dat mij soms pleegt aan te raken en mij heftig en lieflijk zo te overweldigen, zodat ik dadelijk begin me in zekere zin geheel van mijzelf te vervreemden en, ik weet niet waarheen, me te verwijderen van mezelf?

Plotseling immers word ik vernieuwd en geheel veranderd, en begint het mij zo goed te gaan, ver uitgaand boven hetgeen ik in staat ben uit te drukken. Het bewustzijn wordt opgevrolijkt, in vergetelheid raakt de ellende van alle voorbijgegane smarten, de ziel juicht, het verstandelijk inzicht bloeit, het hart wordt verlicht, de verlangens worden bevredigd, reeds zie ik mezelf elders, ik weet niet waar, en ik houd als het ware iets in liefdevolle omstrengeling vast en weet niet wat dat is.

- Hugo van Sint Victor