4. apr, 2018

Openbaring 2

Openbaring is een mysterie waarvoor het verstand geen concepten heeft. Ons doel moet ook niet zijn om daarvoor een definitie te vinden, maar om te leren de wil van God in woorden intuitief te vatten en het onuitsprekelijke aan te voelen. Het doel is om het verstand te oefenen om hetgeen het verstand te boven gaat te waarderen. Alleen door ons besef van het onuitsprekelijke kunnen we het mysterie van de openbaring intuitief gaan aanvoelen. De profeten leren ons God te ontmoeten. In hen kreeg het onuitsprekelijke een stem. Zij onthulden dat God niet gescheiden van ons is, maar op ons betrokken.

God is de bron van de openbaring, maar  Hij werkt door mensen wier vermogen om de goddelijke openbaring te verstaan van hun persoonlijke inzicht afhangt en van de voorwaarden van hun tijd.