4. apr, 2018

Openbaring

Openbaring is een gebeuren tussen God en mens, een moment waarin God erin slaagt de mens te bereiken.

Openbaring; na de dag dat God ons overweldigde zijn we nooit meer de oude geweest.Na het geopenbaarde kunnen we niet meer doen alsof we van niets weten. Weten van God betekent een grenzeloze onherroepelijke verantwoordelijkheid. We mogen het ogenblik of de gebeurtenis op zichzelf niet verafgoden. De gebeurtenis moet vervuld worden, niet alleen aanvaard en geloofd. Het beslissendr ogenblik moet nog komen. Openbaring is slechts een begin onze daden en onze levens moeten haar volledig maken .

Openbaring is niet een ingreep in de gewone loop van natuurlijke processen, maar het inbrengen van een scheppend moment in de loop van de geschiedenis. Een daad van overstijging van het tegenwoordige, een gebeuren dat de geschiedenis omkeerde. Een denken over de toekomst in de tegenwoordige tijd.