23. mrt, 2018

De getuige

Van koninklijke bloede was zij, fier en zelfbewust. Vele bezittingen waren de hare, het slot Magdalum bij Kapernaum, een huis in Bethanie, en onroerend goed in Jeruzalem, ze was een rijke vrouw.

Maria van Magdala, werd genezen van alle demonen in haar ziel al haar donkere zielenkrachten, zoals  angst, woede, onmacht en zelfbeklag werden door JC omgevormd tot de ware krachten van vrede, van een waardige zelfbewustheid en van belangeloze liefde.

Zij roept ons op om net als zij dat deed, onze ziel te reinigen en om te vormen, zodat de Geest, in onze ziel geboren kan worden.

Als de vrouw , maar vooral als de belangrijkste leerlinge van JC, stond zij zwijgend, dragend, in alle machteloosheid onder aan de voet van het kruis. Maar toen Hij opstond uit de dood, was zij - een vrouw  -  de eerste getuigevan die alles beslissende gebeurtenis: de opstanding.

Een belangrijke getuige was zij.