19. mrt, 2018

Het mysterie van het leven

In plaats van het mysterie van het leven te onderzoeken als een innig vertrouwd onderdeel van onszelf, doen we alsof het niet bestaat. Let daarom extra  op, iets onbekends wil zich kenbaar maken  aan jou.