16. mrt, 2018

Confrontatie

Gebruiken we de mystiek om een confrontatie met wat er werkelijk op het spel staat, uit de weg te gaan of om het universele te willen omhelzen? En onze ziel dan!

In  diepste wezen ben je ziel, een potentiële levende verbinding tussen de eenheid en de veelheid, tussen het eeuwige en het tijdelijke,tussen het Heilige en je persoonlijkheid.

De verbinding ervaren is grote vreugde, is de opperste gelukzaligheid. Ieder mens is uitgenodigd om zich van waan te bevrijden, blijvend  vredig te zijn en zich innerlijk te verheugen.

Je bent in wezen: getuige van een grandioze werkelijkheid, aldoordringend en volmaakt.

De structuur van een 'werkelijkheidservaring' is universeel, maar vereist oefening om de toegang open te houden. Hoe?

Heilige geschriften kennen een getalsstructuur waar een transformerende invloed van uitgaat. 
Vaak weer gegeven in poëzie die is er om voor te dragen, te zingen en muzikaal ten gehore te brengen.

Mantra's veroorzaken  krachtige neurale verbindingen in het bren.

Koans, zijn raadsels alleen de inspanning om ze op te willen lossen werkt transformerend, het antwoord niet.

Gebeden van mystici lezen of voordragen heeft dezelfde uitwerking als een gesproken gebed.

De mystieke traditie is bij momenten  erotisch. Tantra is een mystieke traditie uit India; tantra gaat over gevoel, over lichaamsbewustzijn. Over het vinden van een wonderlijke levensenergie die iedereen in zich heeft. Als je die energie toelaat, voel je je lichter, vrijer en levenslustiger.
Tantra kan een handvat zijn: hoe om te gaan met emoties. En dat die emotie zoals boosheid, maar ook bijvoorbeeld verlangen, in essentie energie is. 

Wat is voor jou de essentie?

Jezelf leren kennen, van jezelf gaan houden, aanwezig zijn in het leven, elk moment, waar je ook bent. Verwondering voelen en blijdschap toelaten.