8. mrt, 2018

Voelbare Aanwezigheid

Een mens is  'mystiek' wanneer er een bewustzijn onstaat van Gods aanwezigheid in ons. Hij is aanwezig bij alles wat me het meest eigen is in mezelf. Een verborgen, voelbare aanwezigheid, die voorafgaat aan onze daden. Wanneer we, in zekere zin, zijn aanwezigheid in ons ervaren, wanneer het contact tussen God en ons, dat er trouwens altijd is en dat noodzakelijk is (voor ons bestaan) - voelbaar wordt, wanneer het de kenmerken van een ontmoeting krijgt, van een omhelzing, van een overweldiging; ontstaat  er een liefdesrelatie.