27. feb, 2018

De leerschool van het gebed

Een God die zich laat aanraken is geen God meer, noch als Hij gehoorzaamt aan het gebed.

De grootheid van het gebed is vooral gelegen in het feit dat het geen antwoord ontvangt en dat het afzichtelijke van ruilhandel geen enkele rol speelt in deze uitwisseling.

En omdat de leerschool van het gebed de leerschool is van de stilte.

En dat de liefde pas daar begint waar er geen gave meer te verwachten is.

-  Mysticus    Antoine de  St  Exupery