20. feb, 2018

Mystiek is overal

Mystiek is overal voorhanden waar een menselijk wezen de scheiding tussen aards en bovenaards, tussen tijdelijk en eeuwig als overwonnen beschouwt, nochtans zichzelf ervaart als reeds in het bovenaardse en eeuwige te zijn ingegaan.