7. feb, 2018

Genezing op een dieper zielsniveau

Verandering gebeurt in het heden. De toewending tot gods aanwezigheid is in stast onze  belastende gemoedstoestanden en levensafwijzende houdingen tot in de wortels te veranderen. Het is een behandeling die diep ingrijpt in ons bestaan  en niet te vergelijken met psychotherapie *.Onze doorleden en doorleefde pijn komt werkelijk niet terug.

We werken met God samen wanneer we het pijnlijke dat in ons naar boven komt, laten gebeuren.We laten zijn werk toe wanneer we enerzijds passief zijn en ervan af zien in te grijpen of de dingen onder controle te houden, en erkennen dat gods genezende werking door niets verkort of versneld kan worden. Genezing kan beginnen waar de mens niet meer wegvlucht voor wat hem doet lijden.Voor we het licht kunnen ervaren, moeten we eerst het donker in ons ontmoeten.

Het wezenlijke is onze nieuwe kijk op de dingen. Dit betekent dat  genezing op een dieper zielsniveau heeft plaatsgevonden.

* lees ook Francis en Clara over transformatie van onze valse zelven.