7. feb, 2018

De weg van de genade

De weg van de genade is het opgeven van het eigen ik. Het ego betekent ook het doelloos vasthouden aan het onderscheid in geloofsrichtingen. Er is geen verschil tussen Buddhisme en Christendom. Waar het om gaat is zich in te spannen voor mensen.Het wel of niet volgen van deze weg is essentieel.