4. feb, 2018

Story of a soul

Het is genoeg zich voor de feiten te plaatsen en ze niet te ontwijken.

- Teresa van Lisieux

De geloofwaardigheid van elke religie en daarmee verbonden spirituele praktijk spiegelen zich in de aard en wijze waarop mey lijden en pijn wordt omgegaan. De mens die op de eerste plaats ontspanning nastreeft kan er niet de zin van inzien waarom hij pijnlijke dingen moet doorleven.

Hij zal moeilijkheden en de daarmee verbondeb pijnlijke gevoelens niet aanvaarden als zijn weg waardoor hij kan groeien en rijpen, maar proberen deze te ontwijken. Zo belemmer je de gebezingsweg die je dichter bij je ware wezen, je medemensen en God brengt.

Mensen die niet bereid zijn hun schaduwkanten te zien, zijn blijvend geblokkeerd in mogelijkheden om te groeien, hun ontwikkeling stagneert. Schaduw is wat verzonken,vergeten, onderdrukt, pijnlijk verdrongen, niet gerealiseerde deel ondanks de gekregen aanleg, de 'donkere kanten' van de persoonlijkheid. Afweer en vermijding houden het voortbestaan van een probleem in stand.

Deze houding van vermijding bewerkstelligt ten slotte een stilstand van de persoonlijke ontwikkeling en vermeerdert het lijden op tragische wijze. De bereidheid problemen en lijden bij zichzelf toe te laten, laat genezing toe. De moed voor oprechte ontmoeting met zichzelf opent de deur voor een positieve zelfontwikkeling.

Met welke houding men op lange termijn het leed in zijn leven tegemoet treedt, is bepalend voor het eigen leven en de omgang naar God.