30. jan, 2018

Levenshouding

Mystiek is het inoefenen van een geloofshouding die tegelijk een levenshouding is.

- Dorothee Solle