27. jan, 2018

Het symbool verwijst naar iets

Mystici stellen de vraag hoe de 'echte' , alledaagse werkelijkheid werkelijk is en leren ons deze met nieuwe ogen te bekijken. Daarvoor gebruiken ze graag symbolen zoals water. Een symbool verwijst naar iets anders, iets groters. Maar de werkelijlkheid is op haar beurt ook een symbool van iets groters en blijvends. Iets wat je niet begrijpen kunt, alleen ervaren.

Waarvan is de werkelijkheid dan een symbool? Van het Rijk, van eeuwige verbondenheid. De bergen zeggen: Ik waak over je. De bomen met hun takken ruisen: Kom in onze armen. En de aarde diep onder je suggereert: Ik draag je, ook als je afgewezen wordt. Zelfs de maan groet je elke maand met een knipoog.

De kerk, gebouw en instituut, representeren als symbool het schip en de moeder; de duisternis en warmte van de baarmoeder waar geborgenheid en afhankelijkheid  heerste. Ze leert ons omgaan met deze tegenstellingen.