20. jan, 2018

Mystici zijn hervormers

Mystiek is een totaal- gebeuren, die diep  in het leven ingrijpt , die een mens verandert en die doorwerkt in het vervolg van zijn levensweg. Mystici zijn altijd 'hervormers' van dat wat nodig is in een bepaalde cultuur, traditie of tijdsperiode.

De mystiek omvat een betrokkenheid op heel het leven: tegen het pessimisme van de huidige cultuur, in het vertalen en verbinden van de heilige schriften van diverse tradities, ze stellen zich vrede voor, gaan voor transformatie van onze identiteit of leren ons anders te kijken naar lijden, het zijn visionairs, ze leren ons over onvoorwaardelijke liefde, vrijheid, Eenheid, over onze werkelijkheid in relatie met de Onzichtbare, spreken over hoop en reddingsplannen, over holisme, zijn anti- patriarchaal en heel belangrijk; ze verspreiden geen complot- theorieën.

Ze vormen een lang, zilveren koord door onze geschiedenis en getuigen van liefde, onvoorwaardelijke liefde van de Ene voor ons .