10. jan, 2018

Wij zijn allen mystici

'Wij zijn allen mystici'  is in zoverre een mystieke zin dat hij de waardigheid van de mens baseert op zijn  beeld van God zijn. De grootste 'zonde' van de mensen is dat ze vergeten dat ze koningskinderen zijn .Mystici geven hoog op van de grootheid van de geschapen ziel.

Wij zijn, zoals Meester Eckhart zegt, ' niet geschapen voor het kleine.' Mystiek, de ervaring van het een zijn met God, is de radicale, tot de wortels gaande bevestiging van de menselijke waarde. Door mystieke teksten te lezen leer jezelf , dat ondergespitte wezen , opnieuw kennen. Zo bevrijdt de ontdekking van de mystieke traditie ook de eigen vergeten ervaring.

Het gaat er niet om de mystici te bewonderen, maar mij door hen te laten her-inneren en het innerlijk licht dagelijks zo duidelijk als maar mogelijk te zien: het zit ook in mij.