7. jan, 2018

Denkbeelden van de mystiek

De zeven centrale denkbeelden zijn:

1. Iedereen heeft een uiterlijk en een innerlijk zelf

2. Het innerlijk zelf leeft in een tijdloos, eeuwig nu

3. Het innerlijke zelf is een groot mysterie, of zuivere leegte en niet- weten

4. Het innerlijke zelf is goddelijk, of volmaakt een met oneindige geest in een verheven identiteit

5. De hel is vereenzelviging met alleen het uiterlijk zelf

6. De hemel is de ontdekking en het besef van het innerlijke goddelijke zelf, de verheven identiteit

7. Het goddelijke zelf is een met het al, in genade gegeven 

Volgens de mystici ben je je op dit moment al bewust van elk van deze onderdelen en ervaar je die volledig.