6. jan, 2018

Ik ben zoiets zoals dit....

Wij kunnen het Zelf niet vinden zonder het beeld van God in onze ziel te ontdekken.

Op de bodem van onze ziel!

Er is echter geen definitieve verklaring van Gods wezen, het is een voorlopige openbaring van een waarheid die uiteindelijk onbepaald is. Ik ben zoiets zoals dit... Op dit moment word ik onthuld als de kracht van vrijheid ,liefde en transformatie in jullie leven. Dit is wat jullie op een bepaald moment in de geschiedenis van mijn oneindig wezen waarnemen. Maar denk niet dat je me blijvend kunt vastpinnen  en me kunt kennen zoals ik in feitelijk ben, in mijn totaliteit. Want mijn wezen ontwikkelt zich voortdurend. Alleen een afgod kan volledig worden gekend in al zijn aspecten, want hij is eindig en meetbaar, terwijl de levende God en Bron van alle zijn en worden nooit in zijn totaliteit gekend kan worden.