2. dec, 2017

Spiegel

' One can break the mirror but not see throught it'

Een spiegel nodigt uit en doet kennen. Je kunt een voorwerp via weerkaatsing in een spiegel beschouwen. Je ziet het niet direct maar indirect. Het beeld van een spiegel gebruikt Paulus voor onze kennis van God. Deze Godskennis is wel voldoende om mee te leven, maar het is ook begrensd en beperkt.

God kennen?

Kunnen we geloven omschrijven met het werkwoord kennen?

Kunnen wij God kennen?

Kennis krijg je via theorie en experiment. Er is ook een breder begrip van kennis mogelijk. Je kunt je insteek nemen via de belevingswereld.Je leert iemand ook kennen door met hem om te gaan. Dat is omgangs- of ontmoetingskennis.

God kennen is geen zaak van rustige beschouwing. We kunnen God wel kennen .Dat is geen abstracte kennis.Maar kennis door beleving en levenservaringen.