30. nov, 2017

Mystiek van de samenhang

' Behind every atom of this world hides an infinite universe' - Rumi

Kosmologie- het hele universum gaat over verbinding en relaties-  het kleinste atoom, de sterrenstelsels en alles er tussen in. We zijn niet alleen. Er is een geheel waar wij deel van uitmaken.

Wij mensen leven een elektrisch bestaan. We leven met onzichtbare elektromagnetische krachten. Elk levend wezen is een antenne die uitzendt en ontvangt, en het DNA van elk levend wezen heeft een unieke frequentie en signaal. Deze frequenties worden uitgezonden door ons DNA.

Ons hart heeft een geheim innerlijk, een geheugen. Het is een stukje weefsel waarin een geheugen zit; het zijn hart- hersencellen.Wanneer wij vanuit deze cellen leven kunnen wij tot hogere dimensies opklimmen, en communiceren met het goddelijke. In ons eigen hart zullen wij de waarheid vinden, en ook de liefde, nadat wij opruiming hebben gehouden en al het oude, egocentrische eruit hebben geworpen.

De schepping is opgebouwd volgens een alles ordenend Beginsel. Ook het onzichtbare behoort daartoe. Elk wezen heeft een morfisch veld. Deze voor ons oog onzichtbare velden hebben een inhoud en kunnen die inhoud overdragen. Dat heet 'morfische resonantie'. Wij zijn meer dan mechanische machines. In het bestaan van alle levende wezens is iets dat zich hogerop wil ontwikkelen. Dat ordenend beginsel geeft de instructies via morfische velden.

Het instinctieve gedrag van levende wezens is niet verklaarbaar vanuit de materie. De morfische resonantie vanuit de morfische velden die een collectief geheugen bevatten, zorgt ervoor dat iedereen in de daarin opgeslagen kennis mag delen, via een soort telepatische overdracht, door herinneringen en in onze slaap. Anderen zijn soms met dezelfde zaken en gedachten bezig als waar wij ons mee bezig houden.

'God geeft het zijn beminden in de slaap.'

Zijn wij ons hiervan bewust?

En kunnen wij weer een positief mens- en wereldbeeld neerzetten op basis van deze informatie?