20. nov, 2017

God in onze ziel

Als we God in onszelf zoeken is het een groot genoegen als God ons dit schenkt.

- Augustinus